ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1987

Η οικογένεια Καφούση ξεκίνησσε την εμπορική της δραστηριότητα με την εισαγωγή πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

2012

Στην επιχείρηση ΚΑΦΟΥΣΗ ΕΠΕ γεννιέται το brand K.TEC, για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού με έδρα την Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 228. Το αντικείμενο της είναι η εμπορία θερμομονωτικών, στεγανωτικών, ηχομονωτικών υλικών, υλικών συστημάτων ξηρής δόμησης και χρωματοπωλείου, υλικών ενίσχυσης και επισκευής κτιρίων καθώς και λοιπών συστημάτων με πεδίο εφαρμογής ξενοδοχειακά projects, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια καθώς και μικρής κλίμακας ιδιωτικές εργασίες.

2017

Η εταιρεία παίρνει θέση στην αγορά του νομού Λασιθίου με την ίδρυση υποκαταστήματος στο 1ο χλμ. Αγίου Νικολάου - Κριτσάς.

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Βασικός πυλώνας της εταιρείας είνα η φιλική και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή και άρτια ενημέρωση του προσωπικού μας. Σκοπός μας είναι η παροχή τεχνικών λύσεων στις ανάγκες της αγοράς όπως: τεχνικές εταιρείες, επαγγελματίες του χώρου (μηχανικούς, εργολάβους, διακοσμητές) και ιδιώτες που χτίζουν ή ανακαινίζουν.