Η K.Tec  σε συνδιασμό με την εμπορία εξειδικευμένων υλικών παρέχει και τις ακόλουθες υπηρεσίες : 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ