ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λ. 62 Μαρτύρων 228
Τ.Κ.: 71303
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 319000
Fax: 2810 313199
info@ktec.gr