Ακρυλικό αστάρι
Ακρυλικό αστάρι

Έγχρωμη ακρυλική υπόβαση, με υψηλή ικανότητα πλήρωσης και αγκύρωσης, με λείο τελείωμα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Σιλοξανικό αστάρι
Σιλοξανικό αστάρι

Υδρόφοβη έγχρωμη υπόβαση, με βάση ρητίνες σιλοξάνης, με λείο τελείωμα και μεγάλες ικανότητες πλήρωσης, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Σιλικονούχο αστάρι
Σιλικονούχο αστάρι

Έγχρωμο διαπνέον υπόστρωμα, με λείο τελείωμα και με μεγάλες ικανότητες πλήρωσης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.