ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ TORRENT LYRA DEL
ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ TORRENT LYRA DEL

Ο επίτοιχες μονάδες φυσικού αερίου DEL και LYRA είναι ειδικά σχεδιασμένες και πιστοποιημένες για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
 

Εκτός από τον εναλλάκτη θέρμανσης, διαθέτουν ξεχωριστό ανοξείδωτο εναλλάκτη για την άμεση και άφθονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με αποτέλεσμα την αυξημένη διάρκεια ζωής τους.
 
Είναι εξαιρετικά φιλικές προς το περιβάλλον λόγω των χαμηλών εκπομπών NOx, ενώ η λειτουργία τους διακρίνεται από την υψηλή απόδοση και τη χαμηλή στάθμη θορύβου.
 
 • Αυτόματη αυξομείωση ισχύος για την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση αερίου.
 • Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD.
 • Δυνατότητα επιλογής επιπέδων λειτουργίας ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης.
 • Αυτόματη έναυση με ιονισμό της φλόγας.
 • Ευκολία χρήσης και άκρως φιλικό μενού λειτουργίας.
 • Προβολή και ρύθμιση όλων των παραμέτρων της μονάδας.
 • Πολλαπλά συστήματα ασφάλειας.
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών και απεικόνιση ιστορικού βλαβών.

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ TORRENT ORION
ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ TORRENT ORION
Είναι πλέον γεγονός ότι η υπεύθυνη χρήση των πηγών ενέργειας αλλά και ο περιορισμός των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο οικοσύστημα είναι ζητήματα ιδιαίτερης βαρύτητας. Για το λόγο αυτό, οι επίτοιχες μονάδες συμπύκνωσης εμφανίζονται όλο και περισσότερο στον τομέα της θέρμανσης με σταθερούς και αναπτυσσόμενούς ρυθμούς.
 
Οι επίτοιχες μονάδες συμπύκνωσης φυσικού αερίου ORION έχουν σχεδιασθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία στα παραπάνω ζητήματα.
 
Απόδοση μέχρι και 108% χάρη στον ανοξείδωτο εναλλάκτη συμπυκνωμάτων ο οποίος αποτελείται από 4 στοιχεία για την εκμετάλλευση μέρους της λανθάνουσας θερμότητας των υδρατμών που βρίσκονται στα καυσαέρια.
 
 • Ιδανική καύση χάρη στο σύστημα προανάμιξης αέρα –αερίου.
 • Βέλτιστη ελάχιστη απαιτούμενη περίσσεια αέρα η οποία εξασφαλίζεται μέσω του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου καυστήρα.
 • Ελάχιστη δυνατή κατανάλωση αερίου η οποία εξασφαλίζεται από την αυτόματη αυξομείωση ισχύος.
 • Χαμηλές εκπομπές NOx και CO
 • Ξεχωριστός πλακοειδής εναλλάκτης για τη στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 • Ευκολία χρήσης και άκρως φιλικό μενού λειτουργίας μέσω του ψηφιακού πίνακα ελέγχου με οθόνη LCD για την προβολή και ρύθμιση όλων των παραμέτρων της μονάδας.
 • Πολλαπλά συστήματα ασφάλειας.
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών και απεικόνιση ιστορικού βλαβών.
 • Δυνατότητα επιλογής επιπέδων λειτουργίας ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης.