MAPEGROUT THIXOTROPIC
MAPEGROUT THIXOTROPIC

Ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο κονίαμα για επισκευή σκυροδέματος.
 

MAPEGROUT COLABILE
MAPEGROUT COLABILE

Ινοπλισμένο ρευστό τσιμεντοκονίαμα μη συρρικνούμενο για επισκευή σκυροδέματος.

MAPEGROUT GUNITE
MAPEGROUT GUNITE

Προαναμεμιγμένο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, μη επιταχυνόμενης πήξης για χρήση ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ξηρής ανάμειξης για επισκευή σκυροδέματος.

MAPEGROUT T40
MAPEGROUT T40

Θιξοτροττικό τσιμεντοκονίαμα μέσης αντοχής (40 MPa) για επισκευή σκυροδέματος.
 

MAPEGROUT T60
MAPEGROUT T60

Θιξοτροπικό ινώδες κονίαμα ανθεκτικό σro θειικό άλας για επισκευή σκυροδέματος.
 

PLANITOP 100
PLANITOP 100

Λετττόκοκκο κονίαμα ταχείας πήξεως ανοιχτού γκρι χρώματος για την επισκευή και εξομάλυνση σκυροδέματος και επιχρισμάτων.
 

1 2 >