Τα ασφαλτικά στεγανωτικά υλικά είναι ιστορικά τα πρώτα επαλειφόμενα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για στεγανώσεις. Προέρχονται από μείγματα ασφάλτου με προσθήκη διαλύτη ή νερού και συνθετικές ύλες σε διάφορες αναλογίες, δίνοντας έτσι μια μεγάλη γκάμα, βελτιωμένων αισθητά υλικών ως προς τις μηχανικές και χημικές ιδιότητες σε σχέση με τα παλιότερης τεχνολογίας. Διατίθενται σε ρευστή μορφή και στερεοποιούνται όταν έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια αδιάβροχη μεμβράνη. Οι μηχανικές και χημικές αντοχές της μεμβράνης εξαρτώνται από το είδος των πρόσμικτων του μείγματος.

Κατά κανόνα, τα υλικά αυτά δεν αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία και για τον λόγο αυτό, είτε πρέπει να επικαλύπτονται με μια επιπλέον προστατευτική στρώση επίσης επαλειφόμενου υλικού (π.χ. βαφής αλουμινίου), είτε να χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές επιφάνειες.
Τα απλά ασφαλτικά υλικά, στα οποία δεν περιέχονται πρόσμικτα για την βελτίωση της ελαστικότητάς τους, καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υαλοπλέγματα ή υαλοπιλήμματα για οπλισμό και αύξηση των μηχανικών τους αντοχών.

Τα επαλειφόμενα ασφαλτικά στεγανωτικά υλικά, αν και τείνουν να αντικατασταθούν από άλλα οργανικά επαλειφόμενα υλικά ή στεγανωτικά φύλλα, εξακολουθούν ακόμη να χρησιμοποιούνται (λόγω του χαμηλού τους κόστους και της ευκολίας εφαρμογής τους) για περιπτώσεις στεγανοποίησης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε:
• Δώματα
• Τοιχεία και δάπεδα σκυροδέματος (όχι σε αρνητικές πιέσεις)
• Ζαρντινιέρες
Επίσης, αυτά τα υλικά είναι κατάλληλα και για την αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών, καθώς και ως υπόστρωμα σε εφαρμογές ασφαλτικών μεμβρανών.
Δεν εφαρμόζονται σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε συνθήκες αυξημένης σχετικής υγρασίας, σε κλειστούς χώρους ή με ελλειπή εξαερισμό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή τους είναι ο καθαρισμός και η προεργασία της επιφάνειας που θα δεχτεί το υλικό.

EXTRACOAT
EXTRACOAT

Το EXTRACOAT είναι  ασφαλτικό  υδατοδιαλυτό  γαλάκτωμα   καφέ χρώματος  σε μορφή πολτού. Παρασκευάζεται από  άσφαλτο και νερό  σε  συνδιασμό  με  ειδικά  πρόσθετα.

Η μεμβράνη  που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του νερού  δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα  ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

 

 

Plastimul
Plastimul

Στεγανωτικό και συγκολλητικό ασφαλτικό γαλάκτωμα.