Οι πλάκες εξηλασμένου αφρώδους πολυστυρενίου FIBRANxps, συχνότερα αναφέρεται και ως εξηλασμένη πολυστερίνη, είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που παράγεται από πολυστυρένιο και κατάλληλα διογκωτικά αέρια. Mε τη διεργασία της συνεχούς εξέλασης, σχηματίζεται μία συνεχή πλάκα στο επιθυμητό πάχος (20-200 mm).  Η συνεχής αυτή πλάκα τεμαχίζεται σε μικρότερες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων, διαμορφώνονται ή μη οι τέσσερις περιμετρικές πλευρές τους, επεξεργάζονται ή μη οι δύο όψεις τους και τέλος συσκευάζονται σε δέματα. 


Το μέγιστο μέρος της μάζας του προϊόντος αποτελείται από πολυστυρένιο (PS), ένα θερμοπλαστικό πολυμερές του στυρενίου που με τη σειρά του είναι μια ένωση άνθρακα και υδρογόνου. Χρησιμοποιείται διάφανο, γενικής χρήσης και υψηλής θερμικής αντοχής πολυστυρένιο (GP-PS). Περιέχονται επίσης, σε μικρά ποσοστά, ορισμένα πρόσθετα που είτε διευκολύνουν τη διεργασία παραγωγής είτε βελτιώνουν ιδιότητες του τελικού προϊόντος, π.χ. χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς. Για την επίτευξη του αφρισμού προστίθενται τα διογκωτικά αέρια σε ποσοστό 5-8% της συνολικής μάζας. Εναρμονισμένη με τους νεώτερους κανονισμούς της Ε.Ε. από την πρώτη ημέρα ισχύος τους, η FIBRAN χρησιμοποιεί αέρια που έχουν μηδενική (ODP=0) βλαπτική δράση στην προστατευτική από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία στρατοσφαιρική στοιβάδα όζοντος καθώς και χαμηλό ή μηδενικό δυναμικό συμβολής στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (low or zero GWP) χωρίς αισθητή παράλληλη υποβάθμιση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του προϊόντος.

Το παραγόμενο υλικό είναι ένας στερεοποιημένος, ομοιογενής και σταθερός αφρός με κλειστές (σε ποσοστό >95%) πολυεδρικές κυψελίδες με διάμετρο 0,1 έως 0,4 mm τα τοιχώματα των οποίων έχουν πάχος μόλις 1 μm. Ετσι μόνο το 3% περίπου του όγκου του προϊόντος είναι στερεά ύλη ενώ το υπόλοιπο 97% καταλαμβάνεται από τα διογκωτικά αέρια, με αποτέλεσμα τα προϊόντα FIBRANxps να έχουν ιδιαίτερα χαμηλές πυκνότητες.

Οι πλάκες FIBRANxps χαρακτηρίζονται από την υψηλή και διαρκή θερμομονωτική ιδιότητά τους, τη μηδαμινή υδαταπορροφητικότητα, την υψηλή αντοχή σε συμπίεση και τη σταθερότητα των διαστάσεων τους. Παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάφλεξη τους αλλά και άψογη συμβατότητα με τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο) ενώ οι αποφλοιωμένες και με αυλακώσεις / εγκοπές πλάκες προσφέρουν άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα και επιχρίσματα.

Οι κατηγορίες εξηλασμένης πολυστερίνης είναι οι εξής:

  • Fibran wall ( τοιχοποιϊας )
  • Fibran etics ( ξυλοτύπων )
  • Fibran roof ( δωμάτων )
  • Fibran ψυκτικών θαλάμων
  • Fibran ταρατσόπλακα
Fibran wall - τοιχοποιϊας
Fibran wall - τοιχοποιϊας

Το προϊόν FIBRAN WALL, είναι μια θερμομονωτική πλάκα από εξηλασμένη πολυστερίνη, με λεία επιφάνεια και διαμόρφωση πλευρικών ακμών τύπου – L, για την αποφυγή δημιουργίας θερμικών γεφυρών.

Fibran roof - δωμάτων
Fibran roof - δωμάτων

Insert your text here

Fibran etics - ξυλοτύπου
Fibran etics - ξυλοτύπου

Το προϊόν FIBRANxps ETICS GF, είναι μια υδατοστεγανή θερμομονωτική πλάκα από εξηλασμένη πολυστερίνη, με επιφάνεια ραμποτέ με διαμήκεις αυλακώσεις για την καλύτερη εφαρμογή κονιαμάτων και συγκολλητικών ουσιών. Οι πλευρικές ακμές των πλακών έχουν διαμόρφωση τύπου – L , για την αποτροπή δημιουργίας θερμικών γεφυρών και την καλύτερη εφαρμογή των πλακών μεταξύ τους.

Fibran ψυκτικών θαλάμων
Fibran ψυκτικών θαλάμων

Insert your text here

Fibran ταρατσόπλακα
Fibran ταρατσόπλακα

Η ταρατσόπλακα Fibran TL/30, είναι βιομηχανική πλάκα σύνθετης διατομής τσιμεντοκονίας και εξηλασμένης πολυστερίνης και εφαρμόζεται για θερμομόνωση δωμάτων.